Historie

De historie van Menclub Arum gaat terug tot 1985. In dat jaar werd er in Sneek de nieuwe manage gebouwd. De bedoeling was, dat er in de nieuwe manege ook een menvereniging opgericht zou worden. Hiervoor werd Jorrit van de Wal uit Boazum benaderd.

Omdat de toenmalige bakrand van het complex in Sneek in de ogen van Jorrit niet veilig genoeg was, werd gezocht naar een alternatief. Samen met Klaas Abma, die ook een fervent menner was, werd gezocht naar een andere locatie. De keus viel op manege Lautenbach in Arum. Daar werd uiteindelijk in 1985 Menclub Arum opgericht en werd er in de herfst van datzelfde jaar, onder leiding van Tomas Vrieswijk aan 7 menners de eerste les gegeven. Die eerste menners waren onder andere Jorrit van de Wal, Greeta van der Wal, Klaas Abma, Lieuwe Bouma, Qui Andela, Yme Zijlstra en Rouke Sinnema.

De menclub groeide gestaag en op zijn hoogte punt kende de menclub 32 menners, die met name in de wintermaanden in de manege Lautenbach hun menlessen kregen. Maar vooral na de lessen, onder het genot van een drankje, was het altijd een gezellige groep menners bij elkaar.

Tot het moment kwam dat de manege overging in particuliere handen en de menners hier niet meer terecht konden. Een nieuwe locatie werd gevonden in de huidige manege van Sneek. Helaas was het niet voor iedereen mogelijk om hier elke keer naar toe te gaan, en dat koste de club een aantal leden die besloten om in Franeker of elders verder te gaan.

Na 5 jaar in Sneek te hebben gereden, werd er na onderling overleg besloten om toch eens verder te kijken. In 2010 is de menclub verhuisd naar een nieuwe locatie, en wel naar Bolsward waar de Hanzenruiters een nieuwe rijhal van 20 X 60 hebben gebouwd. Er wordt sindsdien met grote tevredenheid gebruik gemaakt van de rijhal en kantine. We gaan er vanuit dat we hier in Bolsward nog vele plezierige jaren mogen beleven, en door kunnen gaan met een gezellige club menners die samen geregeld de bossen in gaan, onderlinge wedstrijden rijden, en gezellige avonden hebben.

Kortom bij Menclub Arum, ook al rijden we dan in Bolsward, staat gezelligheid maar ook veiligheid voorop.